KONKURS Z OKAZJI TARGÓW ŚLUBNYCH ORGANIZOWAYCH W HOTELU QUBUS

 

Podczas zbliżających się targów ślubnych w Hotelu Qubus w Legnicy będzie można wygrać sesję narzeczeńską. Żeby przystąpić do zabawy wystarczy odpowiedzieć na jedno, proste pytanie konkursowe oraz wypełnić formularz konkursowy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na facebook-u kadrowanie marzeń fotografia ślubna.

 

Zapraszam do zabawy 😊

 

fotograf-wroclaw

 

Zarezerwuj termin i odbierz rabat specjalny!

 

Podpisując umowę w dniu targów na fotoreportaż z sesją ślubną - otrzymacie specjalny rabat  – 5%.

 

Regulamin konkursu

"Wygraj Sesję Nrzeczeńską"

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem i fundatorem konkursu jest Kadrowanie Marzeń Łukasz Wąsik 53-023 Wrocław, Róży Wiatrów 21/1.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na Targach Ślubnych w Hotelu Qubus w Legnicy 24.02.2019r.
 3. Uczestnik – osoba pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Polski, biorąca udział w konkursie. Każda osoba, która udzieliła odpowiedzi na pytanie konkursowe oraz wypełniła poprawnie formularz konkursowy.
 4. Konkurs dotyczy przeprowadzenia sesji zdjęciowej zwanej dalej „sesji narzeczeńskiej” na terenie Wrocławia. Wynikiem sesji będzie 20 fotografii w formie cyfrowej, poddanych profesjonalnej obróbce graficznej. Jeżeli laureat konkursu życzy sobie zorganizowanie sesji zdjęciowej poza Wrocławiem winien jest zwrócić koszty dojazdu fotografowi.
 5. Konkurs rozpocznie się o godzinie 11:00, a zakończy o godzinie 16:00, w Hotelu Qubus Legnica.
 6.  Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału współpracownicy Organizatora oraz inne osoby biorące bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzenia konkursu.  
 1. Przebieg konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się 24 lutego 2019r i zakończy tego samego dnia.
 2. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi w dniu 26 lutego na stronie internetowej organizatora konkursu (www.kadrowaniemarzen.pl) oraz poprzez informację umieszczoną w mediach społecznościowych www.facebook.com/KadrowanieMarzenFotografiaSlubna. Zwycięzcy zostaną poinformowani o nagrodzie telefonicznie lub mailowo do końca dnia 26.02.2019r.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie formularza oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. Uczestnik biorący udział w konkursie może wypełnić tylko jeden formularz.
 5. W celu przystąpienia uczestnika do konkursu niezbędne jest seplenienie następujących warunków:
 1. Zapoznanie się z treścią Regulaminu konkursu oraz pisemne potwierdzenie akceptacji jego warunków.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzacie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym do celów związanych z konkursem.
 1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu konkursu.
 2. Zgłaszając udział w konkursie, uczestnik jednocześnie oświadcza, iż:
 1. Akceptuje Regulamin konkursu.
 2. Wyraża zgodę na wykorzystanie danych zawartych w zgłoszeniu konkursowym do celów marketingowych przez Organizatora konkursu oraz fundatora nagrody.
 3. Wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 833)
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udzielenia fałszywych, niezgodnych ze stanem faktycznym danych udzielonych przez uczestnika konkursu w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną.
 3. Nie ma możliwości przeniesienie prawa do nagrody głównej na osoby trzecie.
 1. Reklamacje
 1. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej, najpóźniej do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Reklamacje należy składać pod adresem: Kadrowanie Marzeń, 53-023 Wrocław, Róży Wiatrów 21/1
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni roboczych.
 4. Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adresem: kadrowaniemarzen@gmail.com
 1. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki i zasady Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą losową a w szczególności loterią fantową ani loterią promocyjną. Konkurs nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych.
 3. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że akceptuje warunki Regulaminu konkursu.
17 lutego 2019

Konkurs z okazji targów ślubnych

Kontakt

 

Łukasz Wąsik

Kadrowanie Marzeń Fotografia Ślubna

tel. +48 883 554 665

kadrowaniemarzen@gmail.com

Na skróty

 

Portfolio

Oferta

Kontakt

F.A.Q